Contributie

De contributie voor seizoen 2019-2020 bedraagt € 200,-. Dit is inclusief € 27,- bondscontributie van de KNGU. Dit bedrag zal in 2 delen worden geïnd, €100,- per keer. Te weten op 1 september en 1 februari. Inning van contributie vindt plaats middels automatische incasso.

Opzeggen van het lidmaatschap kan tegen het einde van een contributietermijn. Dit gebeurt schriftelijk met een opzegtermijn van minimaal 4 weken. Dit betekent dat opgezegd kan worden vóór 1 januari en vóór 1 augustus.